- 06/03 08/14 01/13 11/09 08/21


Sword Forging Compeittion 2005

*Presided by the NBTHK
*Supported by the Agency for Cultural AffairsList of Winning Works

  Tachi, Katana, Wakizashi, Naginata & Yari
Mukansa Smiths


1. Living National Treasure Smith
   Wakizashi
   "AKITSUGU SAKU"
   "HEISEI 17 NEN U ZUKI HI"
   Ha-watari : 40.6 cm.
   Amada Seiichi (Niigata Prefecture)
2. Living National Treasure Smith
   O-dachi
   "OSUMI TOSHIHIRA SAKU"
   "HEISEI 16 NEN 5 GATSU KICHI ITSU"
   Ha-watari : 80.5 cm.
   Osumi Sadao (Gunma Prefecture)
3. Katana
   "KOKAJI YOSHINDO HORI DO SAKU"
   "HEISEI 17 NEN 2 GATSU KICHI JITSU"
   Ha-watari : 68.2 cm.
  Yoshihara Yoshindo (Tokyo)
4. Tachi
   "MUSASHI JU KUNIIE SAKU"
   "HEISEI 17 KINOTO TORI DOSHI KICHI JITSU"
   Ha-watari : 76.6 cm.
   Yoshihara Soji (Tokyo)         
5. Tachi
   "YAMATO (NO) KUNI JU GASSAN SADATOSHI KINCHO
    DO SAKU (monogram)"
    "HEISEI 17 NEN 3 GATSU HI"
   Ha-watari : 73.3 cm.
   Gassan Kiyoshi (Nara)
6. Katana
   "HASEDO JU TSUNEHIRA SAKU"
   "HEISEI 17 NEN 3 GATSU HI"
   Ha-waatri : 77.4 cm.
   Kanbayashi Yuji (Yamagata)
7. Wakizashi
   "KIYOFUSA HORI DO SAKU
    "KINOTO TORI DOSHI 2 GATSU HI"
   Ha-watari : 23.05 cm.
   Yamaguchi Takeshi (Iwate)  
8. Katana
   "SENSHU SANOKAWA TOKUDAIRA KE JUDAI KUNIHIRA
    SEI KORE"
   "SHIROSUNA AOMATSU  HEISEI 17 HARU KICHI JITSU"
   Ha-watari : 77.6 cm.
   Kawachi Michio (Nara)
9. Tachi
   "OITE BIZEN (NO) KUNI ONO YOSHIMITSU SAKU KORE"
   "HSEISEI 17 NEN HARU"
   Ha-watari : 70.9 cm.
   Yoshikawa Mitsuo (Tokyo)
10. Katana
     "CHIKUSHU SANNO JU SO TSUTOMU SAKU"
     "HEISEI 17 NEN 2 GATSU KICHI JITSU"
     Ha-watari : 75.3 cm.
     So Tsutomu (Fukuoka)
11. Katana
     "MIKAMI SADANAO HORI DO SAKU"
     "HEISEI 17 NEN SOSHUN"
     Ha-watari : 70.6 cm.
     Mikami Takanori (Hiroshima)
12. Tachi
     "NORIHIRO (monogram)"
     "HEISEI 17 NEN YAYOI"
     Ha-watari : 70.6 cm.
     Miyairi Norihiro (Nagano)
13. Katana
     "CHIKUZEN JU SETO YOSHIHIRO SAKU"
     "HEISEI 17 NEN 2 GATSU HI"
     Ha-watari : 77.5 cm.
     Seto Yoshihiro (Fukuoka)
14. Tachi
     "SAGAMI (NO) KUNI HIROKI HIROKUNI ZO"
     "HEISEI 17 NEN HARU"
     Ha-watari : 74.45 cm.
     Hiroki Junichi (Kanagawa)
15. Katana
     "MIYAIRI KOZAEMON YUKIHIRA"
     "HEISEI 17 NEN 2 GATSU HI"
     Ha-watari : 81.9 cm.
     Miyairi Kei (Nagano)
16. Tachi
     "TOTO TAKASAGO JU YOSHIKAZU TSUKURU KORE
      "HEISEI 17 NEN 3 GATSU KICHI JITSU"
      Ha-watari : 68.4 cm.
      Yoshihawa Yoshikazu     Tachi, Katana, Wakizashi, Naginata & Yari
Toku-sho


17. Prince Takamatsu Award
    Katana
    "CHIKUSHU JU SO MASACHIKA SAKU"
    "HEISEI 17 NEN 2 GATSU HI"
    Ha-watari : 74.2 cm.
    So Masatoshi (Fukuoka)
18. Bunkacho Chokan Award
     Tachi
     "MATSUDA TSUGUYASU SAKU"
     HEISEI 17 NEN HARU KICHI JITSU"
     Ha-watari : 80.75 cm.
     Matsuda Tsuguyasu (Chiba)
19. NBTHK Chairman Award
     Katana
     "MINO (NO) KUNI JU KANEKUNI SAKU"
     "HEISEI 17 NEN HARU KICHI JITSU"
     Ha-watari : 72.0 cm.
     Ogawa Mitsutoshi (Gifu)
20. Kunzan Award
     Katana
     "25 DAI FUJIWARA (NO) KANEFUSA SAKU"
     "HEISEI 17 NEN HARU"
     Ha-watari : 73.3 cm.
     Kato Kazuo (Gifu)
21. Kanzan Award
     Katana
     "NOSHU MUGE HACHIMAN JU KANEKUNI TSUKURU KORE"
     "HEISEI 17 NEN 2 GATSU KICHI JITSU"
     Ha-watari : 72.5 cm.
     Ogawa Kunihiko (Gifu)
22. All Japan Swordsmith Association Award
     Katana
     "HISHU JU KUNIMASA SAKU"
     "HEISEI 17 NEN HARU"
     Ha-watari : 75.8 cm.
     Matsuba Ichiro (Miyazaki)


Yushu-sho


23. Katana
     "AKIHIRA KORE"
     "HEISEI 17 KINOTO TOR DOSHI 2 GATSU HI"
     Ha-watari : 74.5 cm.
     Kawasaki Hitoshi (Saitama)
24. Katana
     "TAKABA HIROMUNE TSUKURU KORE"
     "HEISEI 17 NEN 2 GATSU KICHI JITSU"
     Ha-watari : 74.6 cm.
     Takaba Hiroshi (Gifu)
25. Tachi
     "MASANARI SAKU"
     "HEISEI 17 NEN HARU"
     Ha-watari : 78.4 cm.
     Kudo yoshihiro (Gunma)
26. Tachi
     "AKIYOSHI SAKU"
     "HEISEI 17 NEN 2 GATSU KICHI JITSU"
     Ha-watari : 76.1 cm.
     Kishi Hisato (Niigata)
27. Katana
     "SHINANO (NO) KUNI KIYOYUKI"
     "HEISEI 17 NEN HARU"
     Ha-watari : 72.9 cm.
     Furukawa Nobuo (Nagano)
28. Tachi
     "SHINANO JU KIYONAO TSUKURU KORE"
     "HEISEI KINOTO OTRI 3 GATSU KICHI JITSU"
     Ha-watari : 74.35 cm.
     Matsukawa Takashi (Nagano)
29. Tachi
     "MOTTE SUO KOKUBUNJI WAKUGI  SUGITA YOSHIAKI
        TSUKURU KORE"
     "HIGO (NO) KUNI YATSUSHIRO JU KANETSUGU
      SAKU"
     "HEISEI 16 NEN 11 GATSU KICHI JITSU  HONOSHA
        FUJIMOTO NAOMASA"
     Ha-watari : 77.8 cm.
     Sugita Shoji (Yamaguchi)


Doryoku-sho


30. Tachi
     "HIGO (NO) KUNI YATSUSHIRO JU KANETSUGU SAKU"
     "HEISEI 17 NEN 2 GATSU KICHI JITSU"
     Ha-watari : 80.1 cm.
     Kimura Kanesada (Kumamoto)
31. Katana
     "SHINPEI SAKU"
     "HEISEI 17 NEN HARU KICHI JITSU"
     Ha-watari : 75.1 cm.
     Kato Masaya (Tochigi)
32. Tachi
     "BINGO (NO) KUNI JU YOSHIHIRO SAKU"
     "HEISEI 17 NEN HARU KICHI JITSU"
     Ha-watari : 77.1 cm.
     Kubo Yoshihiro (Hiroshima)    
33. Tachi
     "HARIMA (NO) KUNI JUNIN TAKAMI KUNIICHI SAKU"
     "HEISEI 16 NEN KASETSU"
     Ha-watari : 77.1 cm.
     Takami Kazuyoshi (Hyogo)
34. Tachi
     "BIZEN JU SUKETADA SAKU
     "HEISEI 17 NEN HARU"
     Ha-watari : 78.3 cm.
     Tsubouchi Tetsuya (Okayama)
35. Katana
     "MIIKE JU SHIRO KUNIMITSU SAKU"
     "HEISEI 17 NEN 1 GATSU KICHI JITSU"
     Ha-watari : 77.4 cm.
     Komiya Soyomitsu (Fukuoka)
36. Tachi
     "HIGO (NO) KUNI YATSUSHIRO JU MITSUHIRO SAKU"
     "HEISEI 17 NEN 2 GATSU KICHI JITSU"
     Ha-watari : 78.2 cm.
     Kimura Mitsuhiro (Kumamoto)
37. Tachi
     "SHIROISHI JU MIYAGI NORIZANE SAKU"
     "HEISEI 17 NEN 3 GATSU HI"
      Ha-watari : 74.3 cm.
      Miyagi Masatoshi (Miyagi)
38. Tachi
     "BIZEN (NO) KUNI OSAFUNE JU MASAKI
     "HEISEI 17 NEN HARU"
     Ha-watari : 75.1 cm.
     Kawashima Kazuki (Okayama)
39. Katana
     "FUJIWARA (NO) KANEFUSA SAKU"
     "HEISEI 17 NEN 2 GATSU HI"
     Ha-watari : 71.2 cm.
     Kato Takao (Gifu)
Roukie Award
40. Katana
     "SHINANO JU KAWACHI KAZUHIRA"
     "HEISEI 17 NEN HARU"
     Ha-watari : 73.6 cm.
     Kawachi Kazuhira (Nagano)  Ko-wakizashi, Tanto, Ken
Yushu-sho


1. Wakizashi
   "SHINPEI SAKU"
   "HEISEI 17 NEN HARU"
   Ha-watari : 30.6 cm.
   Kato Masaya (Tochigi)
2. Wakizashi
   "SUGITA YOSHIAKI SAKU"
   "HEISEI 17 NEN 2 GATSU HI"
   Ha-watari : 38.2 cm.
   Sugita Shoji (Yamaguchi)


Doryoku-sho


3. Tanto
   "SHINANO (NO) KUNI KIYOYUKI"
   "HEISEI 17 NEN HARU"
   Ha-watari : 29.7 cm.
   Furukawa Nobuo (Nagano)
4. Wakizashi
   "MOTTE NIIMI TAMAHAGANE YOSHIHIRO TSUKURU
    KORE"
   "HEISEI 16 NEN 10 GATSU 28 NICHI"
   Ha-watari : 40.2 cm.
   Kubo Yoshihiro (Hiroshima)
5. Tanto
   "HISHU JU KUNIMASA SAKU"
   "HEISEI 17 NEN HARU"
   Ha-watari : 30.7 cm.
   Matsuba Ichiro (Miyazaki)
Roukie Award
6. Ken
   "KANEYASU"
   "HEISEI KINOTO TORI DOSHI 2 GATSU HI"
   Ha-watari : 21.7 cm.
   Sawai Yoshiyasu (Nara)  Horimono (Carving)
Mukansa


1. Tanto
   Front : Plum tree and flowers
   Back  : Rising dragon
   "(Mune) OZU MOTOME YUMOTO KE JUDAI  SENSHU KORE"
   Kokeguchi Kenichi (Kanagawa)
2. Tanto
   Front : Fudomyo-o in the waterfall
   Back  : Pair of goma-hashi
   "HORI SENJU"
   Yanagimura Shigenobu (Okayama)


Yushu-sho


1. Wakizashi
   Front : Dragon in flames
   Back : Flames and bonji
   "RYUSHODO SHIGEMITSU HORU KORE"
   Kashiwagi Koji (Tottori)
2. Tanto
   Front : Kurikara-ryu in relief inside the groove
   Back  : Bonji, a pair of goma-hashi and tsume
   Sato Akira (Okayama)


Doryoku-sho


3. Wakizashi
   Ranma-sukashi
   Front : Kurikara-ryu in flames
   Back  : Fudo-san-son
   "SHUHA HORU KORE"
   Hashimoto Taro (Saitama)
  Chokin (Chasing)
Mukansa


1. Tsuba
   Design : Kasugano
   "82 SO TOSHIMASA (monogram)"
   Sakai Masaichi (Osaka)
2. Daisho-tsuba
   Design : Mon-sukashi and zogan
   "TOSHIYUKI"
   "HESIE 17 NEN"
   Tamaoka Toshiyuki (Ehime)   


Toku-sho


3. NBTHK Chairman Award
   Tsuba
   Design : Water mill
   "UTSUSU NOBUIE SAKU  KAZUNARI ZO"
   Naruki Kazuhiko (Gifu)
4. NBTHK Chairman Award
   Tsuba
   Design : Snake gourd tree
   "HEISEI 17 NEN  MINO JU JOZAN"
   Furuyama Yoshikazu (Gifu)


Yushu-sho


5. Tsuba
   Design : Sakura in stream in kin-zogan and sukashi
   "CHIKUZEN WAKAMATSU  MASAOMI SAKU"
   "HEISEI 17 NEN  TAN YOSHIAKI"
   Nagamine Masaomi (Fukuoka)
6. Tsuba
   Design : Vegitables
   "KINOTO TORI  TETSUO"
   Ishida Tetsuo (Niigata)
7. Tsuba
   Design : Seals of local government and ancient roof tile
   "HIDARI IKKO"
   "KINOTO TORI HARU"
   Hagawa Yasuho (Miyagi)


Doryoku-sho


8. Tsuba
     Design : Flock of birds and millet ears
     "KINOTO TORI 17 NEN KICHI JITSU  YANAGAWA SEIJI
       SAKU (monogram)"
     "GAKKO SAKU"
     Yanagawa Seiji (Chiba)
9. Tsuba
     Design : Weeping cherry blossom
     "GASHU KOMATSU SENICHIRO SAKU"
     Ueno Senichiro (Ishikawa)
10. Tsuba
     Design : Herons in reeds
     "MUSASHI JU MITSUYOSHI"
     Utsuki Mitsuyoshi (Tokyo)
11. Tsuba
     Design : Broken fans and sakura
     "UTSUSU MATASHICHI  TADASHI SAKU"
     "HEISEI 17 NEN SHOSHUN"
     yokoyama Tadashi (Fukuoka)
12. Koshirae
     Aikuchi-tanto-koshirae with round saya covered with silver
    plate and tsuka with the design of clouds and dragon
     "(Fuchi-mei) SHINSEI"
     Fujimoto Shinsei (Osaka)

Nyusen (Accepted)

  Tachi, Katana, Wakizashi, Naginata & Yari

1. Takahashi Tsunetoshi
   (Yamagata Prefecture)
2. Enomoto Tatsuyoshi
   (Shizuoka Prefecture)
3. Yamagami Norihisa (Niigata) 4. Watanabe Korehira (Hokkaido)
5. Morikuni Kiyohiro (Fukui) 6. Hokke Saburo Nobufusa (Miyagi)
7. Kojima Kanemichi (Gifu) 8Enomoto Sadato (Shizuoka)
9. Ezawa Toshimune (Chiba) 10. Akiba Kanehira (Hyogo)
11. Komiya Kuniharu (Fukuoka) 12. Fujita Kunimune (Ehime)
13.Matsui Kiyoaki (Tokyo) 14. Kobayashi Sadanori (Tottori)
15. Takehana Shigehisa (Saitama) 16. Kawahara Sadanori (Shiga)
17. Yokoi Akimitsu (Okayama) 18. Myochin Munehiro (Hyogo)
19. Sone Masanori (Okayama) 20. Yoshida Yasutaka (Kanagawa) 
21. Komiya Yasumitsu (Fukuoka) 22. Horii Tanetada (Hokkaido)
23. Fujimoto Yoshihisa (Okayama) 24. Ito Shigemitsu (Yamanashi)
25. Ishida Kunitoshi (Gunma) 26. Sugiyama Masatoshi (Tokushima)
27. So Kaneyoshi (Fukuoka) 28. Udo Kuniyuki (Fukuoka)
29. Fujisawa Masamitsu (Kagawa) 30. Asano Fusataro (Gifu)
31. Matsuda Tsuneharu (Ishikawa) 32. Kunijima Masanaga (Fukushima)
33. Hashimoto motohisa (Aichi) 34. Yamakoshi Ujimori (Tochigi)
35. Nakahata Kunimitsu (Aomori) 36. Sato Shigetoshi (Tokyo)
37. Kuboi Terumasa (hiroshima) 38. Isaji Kanehiro (Gifu)
39. Sawai Kaneyasu (Nara)


  Ko-wakizashi, Tanto and Ken

1.Yokoi Akimitsu (Okayama) 2. Tsubouchi Suketada (Okayama)
3. Takehana Shigehisa (Saitama) 4. Isobe Mitsuhiro (Shizuoka)
5. Tanaka Sadatoyo (Shiga) 6. Matsuda Tsuneharu (Ishikawa)
7.Hayasaka Nobumasa (Miyagi) 8. Kashiyama Masaharu (Tokushima)
9. Sato Yoshiaki (Tokyo) 10. Sugiyama Masatoshi (Tokushima)
11. Honda Masanori (Saitama) 12. Fujisawa Masamitsu (Kagawa)
13. Yoshida Masaaki (Gifu) 14. Shimojima Fusahiro (Saitama)
15. Harada Sadatsuna (Yamanashi) 16. Sakamoto Nobuaki (Kumamoto)
17. Watanabe Shigehira (Niigata) 18.Takano Yukimitsu (Tokyo)
19. Niwa Kanenobu (Gifu) 20. Yoshioka Kuniteru (Saitama)
21. Yamakoshi Ujimori (Tochigi) 22. Yoshida Noishige (Toyama)
23. Kamei Akihira (Gifu)) 24. Ando Hirokiyo (Okayama)
25. Watanabe Sadatsugu (Niigata) 26. Nakajima Tadahiro
27. Maruyama Shigetaka (Niigata) 28. Sato Shigetoshi (Tokyo)


  Horimono (Carving)

1. Kanbayashi Tsunehira (Yamagata) 2. Iwasaki Norimitsu (Osaka)
3. Izumi Koshiro (Tokyo)  Chokin (Chasing)

1. Kawashima Yoshiyuki (Shizuoka) 2. Matsumoto Sadayoshi (Fukuoka)
3. Sakamoto Masatsune (Fukuoka) 4. Iwasaki Norimitsu (Osaka)
5. Ford Ian Hallam (Great Britain) 6. Yamashita Hidefumi (Ehime)
7. Miyazono Shiro (Ishikawa) 8. Yamaguchi Sekishu (Hyogo)
9. Mori Masahiro (Tokyo) 10. Okawa Masami (Saitama)
11. Okuda Eizan (Osaka) 12. Takahashi Masaki (Tokyo)
13. Ito Toshikazu (Shizuoka) 14. Fukuoki hirotake (Shizuoka)
15. Kurishita Mikio (Shizuoka)